• دسته‌بندی نشده

استاندارد 34000 منابع انسانی

استاندارد 34000 منابع انسانی

استاندارد 34000 منابع انسانی

استاندار 34000 نقشه راهی برای تعالی سیستمهای منابع انسانی در جهت تحقق استراتژیهای سازمان است.از آنجا که نمی توان همه فرایندهای منابع انسانی را در زمان کوتاه مستقر کرد،از اینرو استاندارد 34000 بصورت تدریجی و مرحله ای طراحی شده است.هر مرحله تکاملی یک تغییر منحصر بفرد را در فرهنگ سازمانی می طلبد تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب ، حفظ و توسعه منابع نسانی فراهم کرد.

مطالب مرتبط