• دسته‌بندی نشده

انباردادهdata warehous

انباردادهdata warehous

انباردادهdata warehous

انبـــــــار داده به مجموعه از داده هــــــــل گفته می شود که منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع اوری دسته بندی و ذخیره می شود در واقع یک انبهر داده مخزن اصلی کلیه داده هــــــــای حال و گذشته یک سازمان می باشد که …..

مطالب مرتبط