• دسته‌بندی نشده

بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیانه

بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیانه

بررسی نقش جامعه مدنی در تحولات اخیر خاورمیانه

سال 2011 در خاورمیانه با یک موج گسترده و غیر قابل پیش بینی تغییر خواهی در غالب اصلاح طلبی و انقلابی گونه آن آغاز شد و طی آن مردمان عرب پس از تحمل چندین دهه اختناق سیاسی از سوی نظامهای بسته و با رهبران مادام العمر، دست به اعتراضات گسترده ای زده اند که همچنان ادامه دارد. خیزش مردمى سیل آسا که در مصر و تونس شروع شد، به مانند یک سونامی فراگیر سایر کشورهای شمال آفریقا (لیبی) و کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس را تحت الشعاع خود قرار داده است. جنبشی که عمدتاً با خواسته‌ها و مطالبات محدود اقتصادى و اجتماعى آغاز شد، اما بسیار سریع رنگ و بوی سیاسی گرفت و در حال حاضر، نقطه ثقل خواسته های مردم بر تغییر حکومت و گشایش سیاسی قرار گرفته است. چراکه آنها دریافته اند حکومتهای دارای نظام‌هاى موروثى و

مطالب مرتبط