• دسته‌بندی نشده

تحقیق ومقاله پیرامون دی ان اسdns

تحقیق ومقاله پیرامون دی ان اسdns

تحقیق ومقاله پیرامون دی ان اسdns

ار کلمات domain name system اقتباس و یک پروتکل شناخته شده در عرصه شبکه های کامپیوتری خصوصا اینترنـــــــــــت اســـــت از پروتکل فوق به منظور ترجمه اسامی کامپیوتر های میزبان و domain ب ادرس های ip استفاده می گردد

مطالب مرتبط