• دسته‌بندی نشده

تحقیق و مقاله پیرامون جاده ابریشم

تحقیق و مقاله پیرامون جاده ابریشم

تحقیق و مقاله پیرامون جاده ابریشم

گفته اند این راه از انرو بدین نام نهاده اند که ابریشم چین یعنی مهمترین کالایی ک دراین مسیر حمل میشد از این رهگذر به مغرب… word

مطالب مرتبط