• دسته‌بندی نشده

تراژدی سیاست‌ قدرت‌های بزرگ» جان مرشایمر

تراژدی سیاست‌ قدرت‌های بزرگ» جان مرشایمر

تراژدی سیاست‌ قدرت‌های بزرگ» جان مرشایمر

در آغاز هزاره جدید، جان مرشایمر بر مبنای این تفکر جدید، «تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ» را منتشر ساخت؛ کتابی‌که بلافاصله به‌عنوان اثری کلاسیک که آثار مورگنتا و والتز در زمینه «اصول ادبیات واقع‌گرایی» را از دور خارج می‌کرد مورد تجلیل قرار گرفت.(۲) در این فصل نیز مانند فصل‌های قبل، نقش کانونی موازنه قدرت در تئوری سیاست بین‌الملل[3] مرشایمر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرشایمر به‌وضوح به این مسئله اشاره می‌کند که برای فهم سیاست بین‌الملل باید از منطق موازنه قدرت استفاده کرد. بااین‌حال، وی ارزیابی کاملاً متفاوتی از موازنه قدرت دارد که او را از مورگنتا، بول و والتز متمایز می‌سازد

مطالب مرتبط