• دسته‌بندی نشده

جزوه آموزشی فن ورز شبکه های توزیع برق

جزوه آموزشی فن ورز شبکه های توزیع برق

جزوه آموزشی فن ورز شبکه های توزیع برق

جزوه آموزشی فن ورز شبکه های توزیع برق که در 205 صفحه با زحمت فراوان و استفاده از تجربیات 28 سال کار در توزیع برق بدست آمده است امیدوارم مورد استفاده کاربران محترم قرار گیرد : فرمت اصلی فایل PDF میباشد و زیپ شده است که نخست میبایست از حالت زیپ خارج گردد : مهندس برق و الکترونیک : منصور رخشانی

مطالب مرتبط