• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب آخرین تابستان کلینگزور با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( آخرین تابستان کلینگزور ) ( آخرین تابستان کلینگزور ) بعضی وقتها پیشه و فعالیت می کنیم ، دست به این شغل یا آن شغل می زنیم و هر کاری را نیز آسان و بی دردسر و سهل و ساده و خود خواسته می پنداریم : بر حسب نما جور دیگری نمی شود، یعنی هیچ کاری آسان و خویش خواسته سپریدن نمی گیرد، ( آخرین تابستان کلینگزور ) و هر نفسی که می کشیم بدست نیروی برونی کنترل و گردانیدن می شود و بار سنگین راز نوشت بر آن وارد می آید. مولف:هرمان هسه مترجم:عبدالحسین شریفیان زبان:فارسی تعداد صفحات:254 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب :

مطالب مرتبط