• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تاریخچه واجهای ایرانی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تاریخچه واجهای ایرانی ) تصویر کهنه» که وقایع تاریخی زیادی را بیان می کند، یک داستان است . در این سرگذشت صحنه های جنگی وحشیانه ای ترسیم می شود که در آن کبیر ترین و بهترین اسلحه ملت شیلی غرور و دلیری ملی آنهاست. این رمان فصلی در تاریخ ادبیات آمریکای لاتین و جهان در زمینه " ادبیات تبعید " و تاب گزیر " کشف هویت فراموش شده " است . چنان که می دانیم نویسنده مطابق نوشته ی فرهنگ نامه ی ویکی پدیا برادرزاده یا خواهرزاده ( Niece ) سالوادور آلنده مسئول جمهور شیلی است که متعاقب کودتای 11 سپتامبر 1973 به اشاره ی " سیا " ، رهبری ژنرال پینوشه و قتل ریاست جمهوری ، نامش در فهرست سیاه توقیف شدگان بود .( تاریخچه واجهای ایرانی ) ناگزیر به

مطالب مرتبط