• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب دوبال خرد با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دوبال خرد با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب دوبال خرد با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( دوبال خرد ) ( دوبال خرد )رسالة الطیر یکی از رساله‌های معروف ابن سینا هست که چنانچه چه بیش از چند برگ نیست توجه زیاد جلب کرده و بر زیادی از متفکران و ادیبان ایرانی مسلمان کارایی گذارده تا حدی که کوشیده‌اند اثری مانند آن بیافرینند .( دوبال خرد ) در کتاب آماده بعد از ارائه متن عربی و پارسی رساله، معرفی نسخه‌های خطی موجود و مورد هستفاده و شرحی درمورد حیات و افکار و آثار ابن سینا، رسالة الطیر او از جنبه‌های گوناگون ادبی و عرفانی و فلسفی و تاریخی به تفصیل و تفسیر و ارزیابی می‌شود و نشان داده می‌شود او در این رساله‌ی عرفانی پرواز معنوی روح را به گونه‌ای نمادین تصویر کرده هست. ( دوبال خرد ) مولف:شکوفه تقی

مطالب مرتبط