• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب سفرنامه جکس ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سفرنامه جکس ایران با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سفرنامه جکس ایران با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( سفرنامه جکس ایران ) ( سفرنامه جکس ایران ) نوشته ابراهام ولنتاين ويليامز جكسن، برگردان فارسى «ايران در گذشته و حال» به قلم منوچهر اميرى و فريدون بدره‌اى است و براى اين كه با اسم كتاب ديگرى به همين نام اشتباه نشود با اسم سفرنامه جكسن منتشر شده است.( سفرنامه جکس ایران )جكسن در اين نشان آميزه‌اى از تاريخ، سفرنامه و شرح خاطرات معمول، باستان‌شناسى، خطشناسى و مردم شناسى ارائه مى‌دهد كه اين ويژگى‌ها، اهميت كتاب مذكور را بيش از پيش ارتقا مى‌دهد. به تعبير خود نويسنده، اين سفر به انگيزه و منظور ویژه تحقيق و پژوهش در یادبود ها و بناهاى تاريخى و باستانى اتمام گرفته است.( سفرنامه جکس ایران ) كتاب از 28 فصل و يا دسته تشكيل شده است؛ بخش نخست عنوان «در سرزمين شير

مطالب مرتبط