• دسته‌بندی نشده

دانلود رایگان کتاب چهره شناسی فرانسیس بوک با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چهره شناسی فرانسیس بوک با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب چهره شناسی فرانسیس بوک با فرمت pdf

معرفی کتاب:(چهره شناسی و ویژگی های فردی فرانسیس بوک) (چهره شناسی فرانسیس بوک) چـهره خـوانـی به این مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به چهره اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی و شخصیتی او ببرید. (چهره شناسی فرانسیس بوک) چـهره خـوانـی توسـط ملت در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن کسان تنها از روی خصوصـیات ظـاهـری آنها مساله زیاد جالبی است ، (چهره شناسی فرانسیس بوک) نـکات ظـریف و دقیـق وپیچیدگی های بسیاری در علـم چـهـره خـوانـی وجـود دارد ولی من در اینجا به ذکر نکات اصلی تر و مهمتر آن اکتفاء میکنم. بشر در طول قرون متمادی سعی نموده الی با پیوند زدن خصـیصـه هـای صـورت افـراد بـه ویژگیهای شخصیتی، متوجه افکار و درون دیگران شود ، با گـذشـت سـالها علم صورت شناسی نیز

مطالب مرتبط