• دسته‌بندی نشده

رمان انتهای زمان

رمان انتهای زمان

رمان انتهای زمان

گاهی یک ماورا یا یک فانتزی ممکن است در زندگی هر کدام از ما انسانها پیش بیاید. مسائلی که ما راوادار به تفکر کند و دنبال چرایی آنها باشیم. این اتفاقات ماورایی می تواند کوچک باشد به طوری که خیلی زود از ذهنمان پاک شود و یا خیلی عمیق باشد و مدتها ما را سرگردان از نوع ماهیتش کند. کتابی که پیش روی ماست شکل بزرگی از احساسات ماورائی است که با چاشنی تخیل ما را به سمت نوعی فانتزی سوق می دهد. در کنار قالب داستان که بیشتر تخیل و هیجان ما را تحریک میکند نکات پند آموزی از روابط انسانی به صورت کاملا نهفته گنجانده شده است که هر کس بنا به نوع مطالعه و شخصیت خود از آن برداشت خواهد کرد. رمان انتهای زمان فقط جنبه ی سرگرمی ندارد. هر چند که

مطالب مرتبط