• دسته‌بندی نشده

شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن

شناخت آتش و جشنهاي مربوط به آن فرمت فایل:WORD(.doc) تعداد صفحات :100 بيان مسئله آتش و جشن هاي مربوط به آن داراي چه جايگاهي در ايران باستان بوده است؟ در نگاهي اجمالي و مختصر آتش از كلمه آتر گرفته شده كه در گذشته آتربان يا آذربان به كسي گفته مي شده كه پاسبان آتش يا آتر بوده است و در بياني ساده تر آتش از برخورد و سايش دو شيء و ايجاد جرقه بوجود مي آيد. واژه جشن از كلمه اوستايي سينه Yasna آمده و اين كلمه از ريشه Yaz اوستايي مشتق شده كه معني ستايش كردن مي دهد. از اين رو واژه جشن به معني ستايش و پرستش مي باشد. كلمه ديگري كه از

مطالب مرتبط