• دسته‌بندی نشده

عالم عجیب ارواح

عالم عجیب ارواح

عالم عجیب ارواح

جوانی به نام محمد شوشتری که پدر و مادرش در تهران زندگی می کنند در یک حادثه اتومبیلرانی از دنیا رفته و جریان عجیب زندگی عالم بعد از مرگ خود را برای یکی از دوستانش در مدت ده شب هر شبی چند دقیقه که اوائل در خواب و بعد در بین خواب و بیداری و سپس در بیداری بوده و تمام مطالبش از طرفی با آخرین نظرات علماء علم الروح واز طرف دیگر با احادیث اسلامی کاملا تطبیق می کند چنین نقل کرده است. ماجراهای واقعی و مستند از نویسنده و عالم ایرانی استاد سیدحسن ابطحی که در دوران انقلاب خیلی زحمت کشیدند. این کتاب را می توان به جرأت یکی از کتاب های مستند از اتفاقات ماوراءالطبیعه دانست. نام کتاب : عالم عجیب ارواح

مطالب مرتبط