• دسته‌بندی نشده

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات ) کتابي است در زمينه هيئت و جهان‌شناسي و علم‌الاشيا و شگفتي‌هاي عالم خلقت، نوشته زکريا قزويني. قزويني اين کتاب را نخست به زبان عربي نوشت و سپس خود نسخه‌اي فارسي از آن تدوين کرد. تاريخ نوشتن عجايب‌المخلوقات را به سال 678 هجري قمري مطابق با 1280 ميلادي گزارش کرده‌اند. دست‌نوشته اصلي آن در حال حاضر در موزه مونيخ آلمان موجود است. اين کتاب به چندين زبان زنده دنيا ترجمه شده‌است. در رکن‌هاي ده‌گانه کتاب مطالبي در چندين باب آمده‌است 1. عجايب اجرام سماوي، فرشتگان، قطبين، سيارات و کرات، آفتاب، ماه، خواص کواکب، بروج دوازده گانه 2. عجايب پديده‌هايي که ميان آسمان و زمين به وقوع مي‌پيوندند و عجايب آتش 3. عجايب زمين: درياها، رودها، چشمه‌ها، چاه‌ها، زمين و اقاليم

مطالب مرتبط