• دسته‌بندی نشده

فیلم اموزشی

فیلم اموزشی

فیلم اموزشی

ضریب درس : ۳ بودجه بندی : دینی دوم ۹ تست , دینی سوم ۹ تست , دینی چهارم ۷ تست زمان آموزش : ۷۰ ساعت تعداد داوطلبینی که درسال ۹۶ موفق به کسب درصد ۱۰۰ شدند : ۱۶نفر دین و زندگی درسی است با ماهیت حفظی که درسالهای اخیر شاهد تفاوت آشکاری در طراحی سوالات آن در آزمون سراسری بوده ایم . دومین درس مهم عمومی با مفاهیم به ظاهر ساده اما مشابه و چالش برانگیز . سوالات این درس به دو بخش آیات و متن تقسیم می شود . که حدود ۱۵ سوال از بخش آیات و ۱۰ سوال از قسمت متن طراحی می شود . در قسمت آیات توجه به نکات زیر برای تسلط بیشتر الزامی است:

مطالب مرتبط