• دسته‌بندی نشده

ماهی انجل (فرشته ماهی)

ماهی انجل (فرشته ماهی)

ماهی انجل (فرشته ماهی)

آنجل یا فرشته ماهی دارای انواع متعددی است. در گروه سیچلایدها، آنجل یکی از زیباترین ماهیها بحساب می آید و از طرفداران زیادی برخوردار است.ماهیهای آنجل جوان معمولا بین 10 تا 12 ماهگی بالغ می شوند و در آنموقع بین 13 تا 15 سانتیمتر طول خواهند داشت.

مطالب مرتبط