• دسته‌بندی نشده

مقاله اقلیم.معماری

مقاله اقلیم.معماری

مقاله اقلیم.معماری

اهمیت تاثیر اقلیـــــم بر معمــــــــــــــاری انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمینه ایجاب میکند بویژه در کشورما که تنوع شرایط اقلیمی در ان کاملا مشهود است انجام تحقــــــــــیقات گسترده در این زمینه امری اجتناب ناپذیر است ………

مطالب مرتبط