• دسته‌بندی نشده

مقاله مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای

مقاله مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای

مقاله مروری بر ایجاد و انتشار امواج لرزه ای

قسمت کوچکی از مقدار انرزی حاصله از تغییر شکل به امواج لرزه ای تبدیل میگردد که از چشمه به خارج منتشر گشته و اشفتگی را به مناطق دور انتشار میدهد….. فایل pdf

مطالب مرتبط