• دسته‌بندی نشده

مقاله و تحقیق پیرامون کوره افتابی

مقاله و تحقیق پیرامون کوره افتابی

مقاله و تحقیق پیرامون کوره افتابی

کوره افتابی وسیله ای است برای تولید گرما بوسیله تجمع و تمرکز نور خورشید در یک نقطه خاص و استفاده از حرارت ان نقطه برای تولید اب گرم بخار… فایلword

مطالب مرتبط