• دسته‌بندی نشده

مقاله پیرامون سیستم فایل NTFS

مقاله پیرامون سیستم فایل NTFS

مقاله پیرامون سیستم فایل NTFS

از ویژگی های بهبود یافته در ویندوز xpنسبت ب ٢٠٠٠وntوجدید برای کاربران ٩٨وmeپشتیبانی ازntfs پیشرفته می باشد از…. فایل word

مطالب مرتبط