• دسته‌بندی نشده

نکته و تست های احتمالی اسید و باز در کنکور 96

نکته و تست های احتمالی اسید و باز در کنکور 96

نکته و تست های احتمالی اسید و باز در کنکور 96

این فایل شامل تست ها و نکات محتمل اسید وباز در کنکور 96 می باشد که دانش آموزان رشته های ریاضی و تجربی می توانند در دوران جمع بندی استفاده نمایند. دوستان توجه نمایند کسری از مبلغ این فایل به کودکان محک اهدا خواهد شد.

مطالب مرتبط