• دسته‌بندی نشده

واکسیناسیون در طیور

واکسیناسیون در طیور

واکسیناسیون در طیور

بند کمی از این فایل پی دی اف: واکسیناسیون در طیور واکسیناسیون در طیورامروزه واکسیناسیون به عنوان یکی از مهمترین راههای پیشگیری از بیماری های ویروسی در صنعت طیور مطرح می باشد. تنظیم برنامه مناسب برای پیشگیری از بیماری های طیور بسیار مهمتر از استفاده از واکسن به تنهایی می باشد. واکسیناسیون موجب فعال شدن دستگاه ایمنی بدن پرنده و در نتیجه افزایش ایمنی بدن در مقابل بیماری ها می گردد. در این مقاله عوامل متعددی که مانع از موفقیت یک برنامه واکسیناسیون می گردند معرفی خواهند شد. بنابراین جهت رسیدن به نتیجه مطلوب در پرورش طیور باید به این جزئیات توجه فراوانی نموده و معیارهای پیشگیرانه و دقیقی در هنگام واکسیناسیون بکار روند. توجه به موارد زیر گامی در جهت رسیدن به این هدف مهم خواهد بود. @Filekiosk

مطالب مرتبط