• دسته‌بندی نشده

پاورپوینت درمورد روانشناسی مردمی

پاورپوینت درمورد روانشناسی مردمی


پاورپوینت درمورد روانشناسی مردمی روانشناسی مردمی اهداف مطالعه این جلسه آشنایی با عزت نفس و مبحث عزت نفس سازمانی آشنایی با خودباوری وراه های ارتقای خودباوری سازمانی شناخت برنامه ریزی ارتباط با خویشتن و تکنولوژی عملکرد بهینه پاورپوینت درمورد روانشناسی مردمی عزت نفس Self Esteem یعنی باور فرد نسبت به ارزش خود در کل ارزیابی کلی از خود دانستن قدر و منزلت خود  نتیجه : بروز رفتارهای مطابق شان آنهایی که ارزیابی کلی‌شان نسبت بخودشان آگاهانه است نگرش‌شان بخودشان کم و منفی نیست . در حالت مثبت self Esteem همان قدر و منزلت خود را داشتن است . وقتی فرد  به این نتیجه برسد که آدم توانمندی است و بالقوه چیزی از کسی کم ندارد دست به هر رفتاری نمی‌زند و می‌داند چه نوع رفتاری را بیشتر انجام دهد و چه نوع رفتاری را نباید انجام دهد.  آدمهائی که ارزیابی‌شان از خویشتن خود ضعیف است نمی‌توانند رفتارهای متناسب با شأن خودشان را نشان دهند.  نقطه تعادل در بحث عزت نفس؟ Positive (high)self Esteem Negative(low)self Esteem Overall self evaluation Positive Pos …

مطالب مرتبط