• دسته‌بندی نشده

پاورپوینت در مورد زبان انتقال رجيستر-32 اسلاید

پاورپوینت در مورد زبان انتقال رجيستر-32 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها         Register Transfer Language (RTL) دو بخش اساسی یک پردازنده The ALU, registers and logic to perform operations on them Control unit (واحد کنترل) qGenerates signals to control datapath qAccepts status signals to perform sequencing   زبان انتقال رجيستر تعريف ريزعمليات(Micro Operation) يک عمليات پايه که روي داده هاي ذخيره شده روي رجيسترها در يک کلاک انجام ميشود مانند: Shift , Load , Clear , Inc ,Dec براي مشخص کردن يک سيستم ديجيتال بايد موارد زير تعيين شوند: 1- مجموعه رجيسترهاي آن و توانايي هاي هر رجيستر 2- دنباله ميکرواپريشن هاي قابل اجرا بر روي اطلاعات ذخيره شده در هر رجيستر 3- شرط کنترلي که باعث انجام مجموعه اي متوالي از ميکرواپريشن ها مي شود زبان انتقال رجيسترRTL براي سهولت در توصيف دنباله اي از عملوندها و نقل و انتقال داده بين رجيسترها (در datapath) از سيستم نمايش ويژه اي به اسم RTL استفاده ميشود. استفاده از RTL سبب سهولت توصيف عملکرد کامپيوتر و راحتي کار طراحي آن  ميگردد. قوانين RTL تابع کنترلي زمان بندي …

مطالب مرتبط