• دسته‌بندی نشده

پاورپوینت سمینار اندازه گیری PAHs در نمونه های حقیقی

پاورپوینت سمینار اندازه گیری PAHs در نمونه های حقیقی

پاورپوینت سمینار اندازه گیری PAHs در نمونه های حقیقی

روشهای اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در شیمی تجزیه، مناسب برای سمینارهای دانشگاهی است و پاورپوینت به زبان انگلیسی می باشد.

مطالب مرتبط