• دسته‌بندی نشده

پاورپوینت مدل k-ε

پاورپوینت مدل k-ε


فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 32 تعدادی از اسلایدها به زبان انگلیسی است.   قسمتی از پاورپوینت :   مزايا: بطور گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد. مقالات و اسناد بسيار زيادی پيرامون رفتار اين مدل منتشر شده است. اين مدل برای جريان توسعه يافته آشفته صادق است. برای بسياری از مسائل مهندسي ائم از جريان سيال و انتقال حرارت دقت قابل قبولي دارد. معايب برای هندسه هايي که انحنا زياد دارند، دقت اين روش پايين است. در مسائل بسيار پيچيده، افت فسار بسيار زياد نيز اين روش دقيق نيست.       •شرط مرزي سرعت ورودی Velocity Inlets •تعريف بردار سرعت در ورود •براي وقتي که بردار سرعت ورودي معلوم مي باشد، قابل استفاده است. –برای پروفيل سرعت ورودی يکنواخت قابل استفاده است، در غير اينصورت بايد از UDF  استفاده کرد. –در حالت جريان غير قابل تراکم باعث ايجاد شائط غير فيزيکي مي شود. •سعي کنيد که شرط مرزي سرعت در نزديکی مانع ورودی نباشد.     •وارد کردن شرائط مرزي آشفتگي •چهار …

مطالب مرتبط