• دسته‌بندی نشده

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی بابهزیستی روانشناختی کودکان

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی بابهزیستی روانشناختی کودکان

پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی بابهزیستی روانشناختی کودکان

بررسی رابطه عزت نفس وسلامت روانی بابهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی ووالدین اموزش پذیر می باشد.ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است ک شامل پرسشنامه عزت نفس وپرسشنامه سلامت روانی وپرسشنامه عزت نفس شامل………

مطالب مرتبط