• دسته‌بندی نشده

پایان نامه روانشناسی وبررسی نحوه تاثیر تشویق درافزایش یادگیری

پایان نامه روانشناسی وبررسی نحوه تاثیر تشویق درافزایش یادگیری

پایان نامه روانشناسی وبررسی نحوه تاثیر تشویق درافزایش یادگیری

شاید برای عده ای تصور اینک بتوان در مدرسه ای از تشویق استفاده کرد کمی دشوار است اما وافعیت این است که میتوان در سنگر مدارس شاهد حضور با شکوه معلمان و شاگردانی بود که با سرمایه از محبت و چهره های متبسم ومصمم در تلاش هس….

مطالب مرتبط