• دسته‌بندی نشده

پایان نامه شبیه سازی مبدل های حرارتی رشته مکانیک

پایان نامه شبیه سازی مبدل های حرارتی رشته مکانیک

پایان نامه شبیه سازی مبدل های حرارتی رشته مکانیک

مبدل های حرارتی پر کاربردترین عضو در فرایند های شیمیایی اند ومیتوان انها را در بیشتر واحدهای صنعتی ملاحضه کرد . انها وسایلی هستند که امکان انتقال انرژی گرمایی بین دو یا چند سیال ….

مطالب مرتبط