• دسته‌بندی نشده

پروژه امار توصیفی

پروژه امار توصیفی

پروژه امار توصیفی

کلمه امار و داده ها باهم مترادف هستند به عبارت دیگر امار یعنی اعداد مربوط به دنیای ما نتیجه گیری از انها برای کشف واقعیتها امار از نظر تاریخی …. فایلهاword.ppt

مطالب مرتبط