• دسته‌بندی نشده

پروژه بتن ارمه ساختمان ۵طبقه

پروژه بتن ارمه ساختمان ۵طبقه

پروژه بتن ارمه ساختمان ۵طبقه

پروژه بتن ارمه ساختمان ۵طبقه کامل و اماده به موضوعات زیر فصل اول – بارگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 فصل دوم – تحلیل دستی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61 فصل سوم – طراحی ستون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80 فصل چهارم – طراحی تیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96 فصل پنجم – طراحی پله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122 فصل ششم – طراحی سقف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127 فصل هفتم – طراحی پی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138 فصل هشتم – طراحی با نرم افزار

مطالب مرتبط