• دسته‌بندی نشده

پروژه تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

پروژه تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

پروژه تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

در این پروژه جهت بدست اوردن نیازهای سیستم نرم افزاری ابتدا با کاربران مصاحبه ای انجام گرفته و ب تحلیل و بررسی مشکلات و نیاز مندی ها پرداخته شده است ب طور کلی سیستم … فایلword

مطالب مرتبط