• دسته‌بندی نشده

پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد

پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد

پروژه حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد

به مجموعه اجزابه هم پیوسته درداخل یک موسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار را درتولید محصولات یا ارایه خدمات به صورت اطلاعات حقوق ودستمزد تبدیل می نماید یک سیستم حقوق ودستمزد گفته میشود داده های مربوط به نیروی کار را…….

مطالب مرتبط