• دسته‌بندی نشده

پروژه مدیریت ویدئوکلوپ باسی شارپ

پروژه مدیریت ویدئوکلوپ باسی شارپ

پروژه مدیریت ویدئوکلوپ باسی شارپ

این پروژه بازبان برنامه نویسی سی شارپ تهیه شدهو سعی بر ان شده ک مفاهیم استفاده ازadoدران گنجانده شودوبانک اطلاعاتی ان نیز sql expressمی باشد دراین پروژه امکان ثبت فیلم ثبت مشتری وکرایه فیلم ……..

مطالب مرتبط