• دسته‌بندی نشده

پروژه نرم افزارثبت اطلاعات داروخانه باویژوال بیسیک

پروژه نرم افزارثبت اطلاعات داروخانه باویژوال بیسیک

پروژه نرم افزارثبت اطلاعات داروخانه باویژوال بیسیک

ایــــــــــن نرم افــــــــــــزار کاملا ســــــــاده اماتور و اموزشی جهت فراگیری نحوه ثبت اطلاعات و ایجاد اتباط با بانک اطلاعاتی اکسس می باشد ورود اطلاعات پزشک ورود اطلاعات بیمار ثبت داروی جدید ثبت فروش دارو

مطالب مرتبط