• دسته‌بندی نشده

پروژه و مقاله تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

پروژه و مقاله تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

پروژه و مقاله تشخیص هویت بر اساس اثر انگشت

کلمه بیومتریک ار کلمه یونانی biosبه معنای زندگی و کلمه metrikosبه معنای اندازه گیری تشکیل شده است .همه ما می دانیم که ما برای شناسایی همدیگر از یک سری ویژگی هایی استفاده می کنیم که برای هرشخص به طور انحصاری است….. فایل word

مطالب مرتبط