• دسته‌بندی نشده

پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک

پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک

پروژه و مقاله پیرامون بیومتریک

سیستم های شناسایی بیومتریک از مشخصه های فیزیکی فرد همانند اتر انگشت الگوی دست ساختار عنبیه .رگ های دست فرد یا از مشخصه های رفتاری ماند ​​​​​​​صدادست خط یا حتی اهنگ و ریتم نپشتن….

مطالب مرتبط