• دسته‌بندی نشده

پروژه پیرامون اب معماری کویر

پروژه پیرامون اب معماری کویر

پروژه پیرامون اب معماری کویر

کویر همواره مفهومی از خشکی و بی ابی را به دنبال داشته است واب در معماری بعنوان اصلی ترین عنصر حیات بخش مطرح بوده است… فایلpdf

مطالب مرتبط