• دسته‌بندی نشده

پروژه کنترل موجودی انبارشرکت گروه ماشین های اداری

پروژه کنترل موجودی انبارشرکت گروه ماشین های اداری

پروژه کنترل موجودی انبارشرکت گروه ماشین های اداری

امروزه یــــــکــــــی از مشکلات مهم در موسسات صنعتی و بازرگانی .عدم وجود طراحان و مدیران و گردانندگان انبار هاست تعداد محدودی از موسسات تولیدی هستند ک کمو بیش به اهمیت کنترل…..

مطالب مرتبط