• دسته‌بندی نشده

کتاب میر داماد 1 سحر هاروت و ماروت

کتاب میر داماد 1 سحر هاروت و ماروت

کتاب میر داماد 1 سحر هاروت و ماروت

فهرست مطالب خود آموز در علوم غریبه احضاریات در جن و انس و موکل در ادیعات کارگشایی و بخت گشایی و طلب فرزند درباب تسخیرات و ختومات درباب محبت و رزق و روزی و فروش متاع درباب فتح و پیروزی و باطل کردن طلسمات و جادو حروف ابجد در علوم غریبه حروف ابجد صغیر ابجد کبیر یا حروف جمل چیست؟ و خواص حروف ابجد چیست؟ 28 حرف از حروف ابجد جهت تسخیرات حروف ابجد جهت دفع و نابودی دشمن و سرگردانی دشمن و هلاک کردن دشمن حروف ابجد جهت احضار فرد غایب حروف ابجد جهت بیقرار کردن مطلوب

مطالب مرتبط