• دسته‌بندی نشده

CERQ_P_short_پرسشنامه_نظم جویی_شناختی

CERQ_P_short_پرسشنامه_نظم جویی_شناختی

CERQ_P_short_پرسشنامه_نظم جویی_شناختی

ایستگاه پروژه و تحقیق و مقالات اولین پایگاه عرضه خدمات ابزارسازی پژوهش به صورت تخصصی است. این پایگاه جهت مدیریت بهتر عملکرد و اثربخشی بهتر فعالیت خود و در راستای ارائه باکیفیت محصولات خود، خدمات پژوهشی خود را به صورت انحصاراً « پرسشنامه » در خدمت محققان و پژوهشگران قرار داده است. ما از همکاری همه علاقه مندان به این کار استقبال می کنیم و پذیرای هر گونه انتقاد، پیشنهاد و یا ه …

مطالب مرتبط