• دسته‌بندی نشده

Community detection in complex networks using density based clustering algorithm and manifold learning

Community detection in complex networks using density based clustering algorithm and manifold learning

Community detection in complex networks using density based clustering algorithm and manifold learning

یک مقاله در زمینه رشته مهندسی کامپیوتر است که با کیفیت بالا ترجمه شده است. علاقه مندان می توانند اصل مقاله بعلاوه ترجمه آن را خریداری و دانلود نمایند. عنوان محصول به فارسی: تشخیص جامعه در شبکه های پیچیده با استفاده از الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم و یادگیری منیفولد نکات مهم مقاله یک چارچوب خوشه بندی مبتنی بر تراکم، برای تشخیص ساختار جامعه پیشنهاد شده است. یک سیستم پارتیشن بندی تراکم، بهبود یافته و برای ارزیابی کیفیت تشخیص جوامع پیشنهاد شده است. این چارچوب به پارامترهای خود حساس نیست و پیاده سازی آن آسان است. مقایسه هایی که بر روی شاخص های مصنوعی مرجع (منظور بنچ مارک ها) و

مطالب مرتبط